Kệ Pallet MS01

Kệ để pallet là loại kệ hạng nặng cực kì chắc chắn dành riêng cho những kho bãi có sức chứa cực lớn. Kệ là sự lựa chọn hoàn hảo nhằm lưu trữ hàng hóa.

Kệ Pallet MS02

Kệ để pallet là loại kệ hạng nặng cực kì chắc chắn dành riêng cho những kho bãi có sức chứa cực lớn. Kệ là sự lựa chọn hoàn hảo nhằm lưu trữ hàng hóa.

Kệ Pallet MS03

Kệ để pallet là loại kệ hạng nặng cực kì chắc chắn dành riêng cho những kho bãi có sức chứa cực lớn. Kệ là sự lựa chọn hoàn hảo nhằm lưu trữ hàng hóa.


Kệ Pallet MS05

Kệ để pallet là loại kệ hạng nặng cực kì chắc chắn dành riêng cho những kho bãi có sức chứa cực lớn. Kệ là sự lựa chọn hoàn hảo nhằm lưu trữ hàng hóa.